תקנון שימוש לאתר "רות זיו"

ברוכים הבאים לאתר מאגר הכלים והפתרונות לפיתוח העסק של "רות זיו" (להלן: "האתר").

מסמך זה הינו תקנון האתר המסדיר את יחסים בין האתר ו"רות זיו" לבין המשתמשים באתר.

"רות זיו" הוא אתר הכולל בתוכו מידע המספק לגולשים קישורים ומידע לגבי פתרונות וספקי שירות שונים בתחום הפיתוח העסקי.

מטרת האתר להנגיש למשתמשים ידע קונקרטי ומעשי, על הכלים הידע התמיכה והפתרונות הקיימים להצלחה בדרכם העסקית.

האתר מסייע בידי בעלי עסקים למציאת פתרונות שונים לשיווק, מכירות, ניהול פיננסי ומשפטי של העסק וכל השאר.

המידע המוצג באתר נלקח מנסיון מקצועי, שאלוני מחקר, פרסומי נותני השירותים ברשת וכן מידע שנאסף מחקר עסקים ומלמידה מתמדת של קיים בשוק וכל היכול לאפשר לבעל עסק להצליח.

למען הסר ספק, "רות זיו" אינה ספקית השירותים והמוצרים במופיעים במאגר אלה אם כן נכתב כך מפורשות.

 
ל "רות זיו" אין כל אחריות על הפרסום ו/או על איכות או טיב המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר.

 
המידע המוצג באתר נלקח מתוך התכנים אותם מפרסמים בעלי העסקים ונותני השירות המופיעים במאגר, המידע נוסח ונערך על ידי "רות זיו" באופן בו הבינו נציגיה את האמור ובאופן בו נראה להם כי המידע יהיה ברור ושימושי למשתמשי המאגר. 

"רות זיו" לא תהיה אחראית בשום אופן לכל טענה של בעל עסק המופיע באתר לגבי אופן הניסוח ו/או הפרשנות של המידע המוצג במאגר אולם בעל העסק החש עצמו נפגע מהאופן בו פורסמו הדברים רשאי לפנות ל"רות זיו" בבקשה לשנות את האופן בו מנוסח המידע אודותיו ל "רות זיו" יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט האם וכיצד לשנות את הנוסח.

למען הסר ספק, התכנים המופיעים באתר מבוססים על מידע שפורסם על ידי בעל העסק יתכן ומידע זה אינו עדכני, על מנת לקבל מידע מדויק ועדכני יש לפנות ישירות לבעל העסק.

 
האתר נועד לתת מידע כללי וספציפי אודות פתרונות הפיתוח לעסקים הקיימים כיום בארץ ובעולם. 

האתר מרכז בתוכו את המידע באופן נגיש ונוח המאפשר את צריכת המידע וחיפושו באמצעות האתר ובכפוף לתנאי תקנון זה.


הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישת מוצרים או שירותים ו/או שימוש מכל סוג באתר האינטרנט של "רות זיו".

כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על כל הנכנס לאתר ועל כל הפונה אל "רות זיו".

בעת הכניסה לאתר אתם מאשרים שקראתם את תנאי השימוש ("התנאים") והסכמתם להם.

אנא קראו את התנאים שלהלן בקפדנות ובזהירות מאחר ו"רות זיו" אינה אחראית לאופן השימוש שלכם באתר, למידע המוצג בו ולהחלטות העסקיות שלכם מצריכת המידע ו/או השירותים המוצעים בו.

במידה ואינכם מסכימים לתנאי השימוש המפורטים להלן אנו מבקשים שלא תכנסו ו/או תשמשו באתר.

"רות זיו" שומרת לעצמה את הזכות המלאה לערוך מדי פעם שינויים בתנאי השימוש.

המונחים "אנחנו", "שלנו" ו "אנו" בתנאים שלהלן מתייחסים לבעלים, היוצרים והמתכנתים של האתר.
המונחים "אתם" "לכם" "הינכם" ו"את/ה" מתייחסים ללקוחות משתמשי האתר, ולכל העושים שימוש באתר בין אם הינם יחיד או רבים גבר או אישה.

המונח "משתמש" לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או נחשפו למידע המפורסם בו ו/או גלשו במודעותיו השונות ופרסומיו בכל המדיות.

כל פעולת משתמש באתר מעידה כי המשתמש קיבל על עצמו את כל תנאי התקנון. 


היה והמשתמש אינו מסכים לאיזה מתנאי התקנון, הרי עליו להימנע מכל שימוש באתר.
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

"רות זיו" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל את שירותיה המוצעים באתר ולשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין וללא הודעה מראש.

"רות זיו" נוקטת בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה על מנת למנוע פגיעה בפרטיותו של המשתמש במערכת לרבות שימושה במידע של המשתמש לצורכי תנאי תקנון זה בלבד ולפיכך, אין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכול ומין וסוג, כלפי "רות זיו" לעניין זה.

בכניסתכם לאתר, אתם מצהירים ומאשרים, כי הינכם רשאים לבקר באתר אך ורק לשם קבלת מידע לשימוש אישי בלבד, אלא אם "רות זיו" נתנה לכם אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר.

המידע הנאסף על ידינו:

בעת הכניסה לאתר אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. מידע זה עשוי לכלול בין היתר כתובת IP, תאריך ושעת הביקור באתר, הדפדפן בו אתם משתמשים, מידע על מערכת ההפעלה של המחשב שלכם ועוד. אנו עשויים גם לאסוף מידע אודות העמודים שהוצגו לכם.
הפרטים והמידע האמורים נשמרים במאגר המידע של האתר.

ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies) ואמצעים דומים אחרים, שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר.

לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

הנכם נותנים בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיכם במאגר האתר לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור הפעילויות של "רות זיו".

האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות מוסמכת על פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על פי דין.

הינכם מסכימים בזאת כי איזור שיפוט בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת, תהיה סמכות השיפוט הבלעדי לחוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד בעיר באר שבע.


אחריות לתוכן אישי

הנכם מצהירים בזאת, כי אתם אחראים באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שאתם עושים או תעשו בתכנים או בשירותים המוצעים על ידי האתר ו/או "רות זיו" ומפעיליה לא יהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה משימוש בתכנים או באתר או בשירותים המוצעים בו.


"רות זיו" אינה אחראית בשום אופן, דרך או צורה לנזקים אשר יגרמו ו/או נגרמים לכם ו/או לאחרים בשל ו/או בעקבות התכנים המפורסמים ו/או שיפורסמו בעתיד באתר ו/או למוצרים ו/או השירותים של העסקים המוצגים באתר ו/או למידע אותו הזנתם באתר.

"רות זיו" לא תהיה אחראית בשום אופן ו/או דרך ו/או צורה במידה ומשתמש ו/או צד ג' כלשהו יפעיל כל אמצעי משפטי נגדכם בעקבות שימושכם באתר.


נציגי "רות זיו" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל טעות, שגיאה, כשל מערכתי, קלקול, קריסה, טעויות שבוצעו על ידי נציגי "רות זיו", וירוסים, ו/או תפקוד לקוי מכל סוג שהוא של האתר.

נציגי "רות זיו" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר נגרם עקב או בשל הסתמכות שלכם על המידע והתכנים המפורסמים, מועלים ו/או מאוחסנים באתר או בשרתיו.

"רות זיו" מדיניות פרטיות

אחריות לתוכן של אחרים

"רות זיו" אינה יכולה בשום אופן לנטר ו/או לסנן משתמשים באתר ו/או את התכנים המפורסמים בה על ידי המשתמשים. האחריות הבלעדית לשימוש באתר ובשירותיו השונים חלה עליכם בלבד.

"רות זיו" משרתת כאתר תדמית וכפלטפורמה בלבד למאגר מידע.

המידע המפורסם באתר אינו מייצג בשום אופן דעות, עצות, אמונות או השקפות עולם של "רות זיו" ו-"רות זיו" אינה אחראית ולא תהיה אחראית לגבי המידע והתוכן המפורסמים על ידי המשתמשים באתר ו/או החברות והעסקים המוצגים בו, לרבות אמיתותו, ו/או דיוקו.

חלק מהתכנים המאוחסנים ב"רות זיו" הם תכנים הלקוחים ומוצגים באופן אוטומטי באמצעות שימוש באלגוריתם מתוך אתרים של נותני שירות ו/או עסקים מרחבי רשת האינטרנט והם מועלים ומפורסמים באופן ישיר ומבלי של"רות זיו" תהיה שליטה, גישה או יד בדבר. 

על כן אין "רות זיו" או מי מטעמה אחראיים על פרסום המידע ו/או הצגתו לרבות לכל נזק ו/או פגיעה אשר נגרמה ו/או תגרם לכם ו/או לצדדי ג' אחרים בשל אמירות, הצהרות, מצגים, תכנים, תמונות ו/או מידע מכל סוג שהוא ובכל מדיה, המועלה ו/או מפורסם ו/או מאוחסן על ידי משתמשי האתר ו/או העסקים המוצגים בו, בין אם באופן ציבורי, בפרופיל האישי או בכל אזור אינטראקטיבי של האתר.

 
למרות שאין ל"רות זיו" חובה לנטר, לסנן, ולערוך כל מידע ו/או תוכן המופץ ו/או מועלה ו/או מפורסם באתר, אנו שומרים לעצמינו את הזכות המלאה לנטר, להסיר, למחוק, לסנן, ולערוך ללא כל אזהרה ו/או הודעה מוקדמת כל תוכן המועלה, מפורסם, מופץ או מאוחסן באתר בכל מועד ובשל כל סיבה שהיא ללא הגבלה, לרבות תכנים המפרים תנאים אלה.

 
במידה והנכם חשים נפגעים ו/או ניזוקים ממידע ותכנים להם נחשפתם במהלך השימוש באתר, הנכם מסכימים כי באחריותכם הבלעדית להפסיק את השימוש בה, למנוע ולהקטין את הנזק הנגרם לכם.


"רות זיו" עובדת בהתאם למדיניות "הודעה והסרה" המקובלת ברחבי העולם בנוגע להפרות ברשת האינטרנט ובעולם הסייבר. במידה ואתם חשים נפגעים מהמידע המפורסם ב"רות זיו" ו/או חשים כי הפרו את זכויותיכם, באחריותכם לידע אותנו על הפגיעה ו/או ההפרה ואנו נדאג להסיר את המידע הפוגעני.

למען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של "רות זיו" להחליט האם המידע הינו פוגעני ו/או מפר זכויות משתמשים.

נקיטת אמצעי בטיחות


הינכם מוזהרים בזאת כי אנשים זרים אשר אינכם מכירים או מכריכם עלולים לנקוט ולהשתמש בשפה ובהתנהגות פוגענית אשר יתכן ואינכם מורגלים ו/או מסכימים להיחשף אליה ולהשלכותיה.

כמו כן, במסגרת השימוש באתר יתכן ותתקלו בבעלי עסק ו/או נותני שירות ו/או משתמשים אשר ירצו לפגוע בכם ו/או ליצר לכם נזקים, הינכם מוזהרים בזאת כי באחריותכם המלאה והבלעדית לנקוט בכל אמצעי זהירות על מנת לשמור על ביטחונכם, בטיחותכם, בטיחות רכושכם וכן לפעול על מנת למנוע ככל האפשר כל נזק או פגיעה אישית או ציבורית.

"רות זיו" אינה אחראית ולא תהיה אחראית בשום אופן לנזקים מכל סוג שהוא אשר נגרמו ו/או יגרמו לכם במסגרת שימושכם באתר ו/או כתוצאה מהשימוש בו, ו/או כל אינטראקציה עם בעלי העסקים ו/או נותני השירותים המפורסמים בו, ו/או משתמשים אחרים באתר בין אם באופן וירטואלי ובין אם בעולם הפיזי.

כל התקשרות, פעולה, ביצוע משימה, מפגש או כל אינטראקציה, מכל סוג שהוא, שלכם עם בעלי העסקים ו/או נותני השירותים המפורסמים בו, ו/או משתמשים אחרים באתר בין אם באופן וירטואלי ובין אם בעולם הפיזי הינה באחריותכם המוחלטת והבלעדית.

אנו ממליצים לכם לנקוט בכל אמצעי נדרש על מנת להגן על עצמכם מפני פגיעה או נזק העלול להיגרם לכם על ידי בעלי העסקים ו/או נותני השירותים המפורסמים ו/או משתמשים אחרים באתר.

הפרות חוזרות


הינכם מוזהרים בזאת! "רות זיו" עובדת בהתאם להוראות והנחיות ה- DMCA (Digital Millennium Copyright Act) . כמו גם על פי הוראות הדין בישראל. 

על כן מחובתנו לעמוד בקריטריונים ובהנחיות אלה לעניין כל הפרת הדין המתרחשת באתר. מחובתנו למחוק, להסיר, לנטרל או לסנן כל מידע או תוכן משתמשים ו/או בעלי העסקים ו/או נותני השירותים המפורסמים בו, בין אם אישי, כללי או ציבורי אשר נחזה להיות תוכן המפר זכויות יוצרים או נוגד את דיני הקניין הרוחני.

מוקנית לנו זכות מלאה לנקוט בכל אמצעי על מנת להגביל או למנוע שימוש, פרסום או העלאת תכנים מפרי זכויות יוצרים לשרתי האתר בכל דרך או אמצעי.

כמו כן, מוקנית לנו זכות מלאה, לשיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לחסום גישה לאתר ו/או למחוק, להסיר, לנטרל או לסנן כל חשבון משתמש ו/או מידע או תוכן המפר זכויות יוצרים בין אם מדובר בהפרות חוזרות ובין אם לאו.

קניין רוחני


כל התכנים והמידע באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים ושייכים בלעדית ל ©"רות זיו" ורות זיו. 

כל הזכויות שמורות. 

חל איסור להעתיק, לשכפל, לחקות או להשתמש בכל מידע המפורסם, באתר, מופץ או מועלה לאתר על ידי "רות זיו" או על ידי כל משתמש, בין אם במידע השלם ובין אם בחלקים ממנו, ללא אישור בכתב מראש מ"רות זיו".

כל העיצוב הגרפי, התמונות, הטקסטים, הצבעים, שילובי ה"מראה והתחושה" של האתר כולל עיצוב המסכים, כותרות, עיצובים, גרפיקה ייחודית ובלעדית, כפתורים, אייקונים, סמלילים, סמלים, וקוד תכנות הינם רכושה הבלעדי של "רות זיו" ואין לעשות בהם כל שימוש בין אם פרטי או מסחרי ללא אישור מראש בכתב מ"רות זיו".

תניית פטור מאחריות (Disclaimer)

"רות זיו" ובכלל זה עובדיה, מיסדיה, מנהליה, הדיקרטורים בה, בעלי מניותיה, קבלני המשנה מטעמה, וכל סוכן או נציג אחר מטעמה (להלן: "נציגי "רות זיו"), אינם אחראים ולא יישאו באחריות לכל נזק, אובדן או פגיעה בין אם ישירה, עקיפה, משתמעת או תוצאתית (לרבות נזק ממוני, הפסד הכנסות, ואובדן מידע), וכן לא יישאו בעלויות, הוצאות, תשלומים ו/או פיצויים בשל נזקים חוזיים, פיזיים, ממוניים או חומריים אשר נגרמו או יגרמו למשתמשים ו/או לבעלי העסקים ו/או לנותני השירותים המפורסמים באתר בעקבות, בהקשר עם או בשל השימוש באתר.

נציגי "רות זיו" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל טעות, שגיאה, כשל מערכתי, קלקול, קריסה, טעיות שבוצעו על ידי נציגי "רות זיו", וירוסים, או תפקוד לקוי מכל סוג שהוא של האתר.

נציגי "רות זיו" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר נגרם עקב או בשל הסתמכות שלכם על המידע והתוכן המפורסם, מועלה או המאוחסן באתר "רות זיו" או בשרתיה.

נציגי "רות זיו" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר נגרם או אשר יגרם לכם בעקבות השימוש באתר והתקשורת שלכם עם משתמשים אחרים ו/או בעלי העסקים ו/או לנותני השירותים המפורסמים באתר ובכלל זה לנזקים ופגיעה עקב מפגשים פיזיים בחיים אמיתיים עם משתמשי האתר. לרבות, אולם ללא הגבלה, מידע, תוכן, טקסטים, תמונות וסרטונים, אשר נוצרו או ייוצרו על ידי צדדים שלישיים, נציגי "רות זיו" או משתמשים אחרים.

נציגי "רות זיו" אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק אשר יגרם או נגרם לכם בשל ביטול, הסרה או מחיקת החשבון, הפרופיל או הגבלת זכויות השימוש שלכם באתר.

במקרה של נזק כמפורט לעיל הסעד היחיד לו אתם זכאים מנציגי "רות זיו" מוגבל לתיקון הטעות, השגיאה, ללא תשלום כל פיצוי והכל בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.

"רות זיו" רשאית לבטל ו/או לדחות ו/או לשנות ו/או להזיז כל תוכן ו/או פרסום ו/או נותן שירות ו/או בע עסק אשר הופיעו באתר וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי שתשמע כל טענה על כך.

אימייל: rziv@rziv.co.il